EVGENIA CHETVERTKOVA                                                                                      
ABOUT                    CHOREOGHRAPHY                       PERFORMANCES                       PHOTOGRAPHY                     VIDEOS                 WORKSHOPS/LABSCELL
Choreographed by Yuko Kaseki for PoemaTheatreInspired by images of Louis
choreography: Yuko Kaseki
performance: Yuko Kaseki, Vladimir Ermachenkov, Evgenia Chetvertkova, Milya Kashapova, Violetta Morozenko
sound: Eugene Kazakov
light: Elena Perelman
images: Leonid Selemenev

DK “Trekhgorka”
Moscow, 2016